Επικοινωνία
Επικοινωνία

Υπεύθυνη συνδρομών
και υποστήριξης συνδρομητών

Μυρτώ Μπαμπούνη

Email: m.babouni@boussias.com

Τηλέφωνο: 210 6617777 (εσωτ.230)

Υπεύθυνη επιστημονικής ενημέρωσης
και γραμμής επιστημονικής υποστήριξης

Άννα-Πάολα Αρβανιτάκη

Email: parvanitaki@boussias.com

Τηλέφωνο: 6981789580

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κλεισθένους 338, Γέρακας, Τ.Κ 15344

Email support@f-anazitisi.gr
Τηλέφωνο: 210 6617777 (εσωτ.230)